Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Người chấp hành xong án phạt tù có được vay vốn không
Nguyễn Văn Đệ
Cổ động _Thanh Haỉ_Thanh Liêm _Hà Nam
11/07/2021
Câu hỏi của công dân chúng tôi xin trả lời như sau:
Trong câu hỏi trên không thể hiện người vay vốn muốn vay tiền của các tổ chức tín dụng hay vay cá nhân, tuy nhiên ta không xem xét trường hợp giữa các cá nhân vay tiền của nhau. Xin chỉ đề cập đến trường họp muốn vay vốn của tổ chức tín dụng.
Sau khi nghiên cứu các văn bản. Chi cục thi hành án dân sự huyện xét thấy: Tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng nhà nước quy định về hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng quy định điều kiện v ay vốn:
Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
2. Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
3. nCos nphuwowng án sử dụng vốn khả thi.
4. Có khả năng tài chính để trả nợ.
5. Trường hợp khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi xuất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.
Như vậy, người nào (gồm cả người chấp hành xong án phạt tù) có đủ điều kiện trên thì được tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay.
Xin cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi!
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5631
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5630
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp