Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
Đại diện cho em hỏi dạng website như thế nào cần khai báo với sở công thương ạ. Em cám ơn
Nguyễn Anh Tuấn
20/07/2021
Thứ nhất về đăng ký thương mại điện tử:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 21/2018/TT-BCT, Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP thì đối tượng đăng ký thương mại điện tử là thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.
2. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.
Website khuyến mại trực tuyến là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.
3. Dịch vụ đấu giá trực tuyến.
Website đấu giá trực tuyến là website thương mại điện tử cung cấp giải pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

Thứ hai về thông báo website thương mại điện tử bán hàng:
Theo Khoản 1, Điều 1 Thông tư 21/2018 của Bộ Công Thương bãi bỏ Điều 8 Thông tư số 47/2014/TT-BCT: Đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng.

Như vậy bạn căn cứ website của bạn thuộc đối tượng đăng ký TMĐT thì đăng ký với Bộ Công Thương. Còn website thuộc bán hàng thì không cần phải thông báo.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5631
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5630
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp