Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Kim Bảng
Tôi ở đại cường ứng hoà hà nội muốn qua chốt kim bảng hà nam để ra đồng văn làm việc ở công ty thì cần giấy tờ gì và có phải cách ly không
Dư văn tú
Giang triều đại cường ứng hoà hà nội
18/08/2021
Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 theo tinh thần "ai ở đâu ở đấy" đối với các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; Công văn số 813/BQLKCN-QLDN, ngày 04/8/2021 của Ban quản lý các khu công nghiệp, tỉnh Hà Nam về việc thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng chuyên gia, lao động đến từ các vùng có dịch Covid-19, trong đó có nội dung: "Không tiếp nhận vào doanh nghiệp làm việc đối với chuyên gia, người lao động ngoại tỉnh đến từ các vùng có dịch, vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ" và Quyết định số 49.QĐ-BCĐ, ngày 20/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kim Bảng về việc ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
Căn cứ nội dung câu hỏi của công dân, anh Dư Văn Tú không đủ điều kiện để được qua Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kim Bảng vào địa bàn đến khi có thông báo mới
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5680
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5679
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Công chức