Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
Kính gửi Quý Sở, Hiện tại tôi có 1 vấn đề cần nhờ Quý Sở tư vấn. Tôi đã gửi thông báo thực hiện thực hiện khuyến mại đến SCT cho Chương trình khuyến mại tháng 8, tháng 9. Tuy nhiên giá trị hàng hóa, địch vụ dùng để khuyến mại thực tế vượt so với giá trị khi đăng kí với SCT. Vậy tôi có thể làm sửa đổi, bổ sung TB CTKM trong quá trình diễn ra chương trình hoặc khi chương trình kết thúc không. Kính nhờ Quý Sở tư vấn giúp. Trân trọng!
Phương Quỳnh
14/09/2021
Đối với vấn đề Quý Công ty hỏi, Sở Công Thương trả lời như sau:
Căn cứ Điều 18. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, thì:
Trong quá trình chương trình đang diễn ra, khi có bất kỳ thay đổi nào trong nội dung chương trình Quý Công ty làm thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại gửi về Sở Công Thương trước khi thực hiện sửa đổi, bổ sung.
Trong trường hợp chương trình khuyến mại đã kết thúc, Công ty không thể thực hiện việc thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại tới Sở Công Thương.
Trân trọng!

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5680
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5679
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Công chức