Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass307C61178C52493C967AFF521EF43422>Cho tôi hỏi về cách tính giá đền bù đất nông nghiệp khi bị thu hồi dựa trên những quy định nào. Khi tiến hành thu hồi đất thì phải công khai những văn bản nào liên quan tới diện tích đất bị thu hồi để người dân được biết. XIn cảm ơn</div>
Bùi Công Biên
Lương Cổ, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam
01/11/2012
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Sở Tài chính, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Tài nguyên và Môi trường để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6060
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6046
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp