Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ở khu cạnh nhà tôi có 1 xưởng gia đình nhỏ tự phát khoảng 2 năm gần gia công linh kiện điện tử (chuyên về công đoạn nung chảy dây điện) rất độc hại thường xuyên có mùi khét ảnh hưởng đến người dân xung quanh.Tôi muốn hỏi là với mức độ độc hại như nào thì xưởng đó phải dừng hoạt động ạ?
Phan Đức Long
Thanh nghị-Thanh Liêm-Hà Nam
01/10/2021
Nội dung này Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:
- Để xác định mức độ độc hại phát sinh từ quá trình hoạt động gia công linh kiện điện tử phải thực hiện quan trắc khí thải sau hệ thống xử lý và đối chiếu với các quy chuẩn hiện hành.
- Trường hợp bụi, khí thải phát sinh sau hệ thống xử lý vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải thì tùy theo tính chất, mức độ và lưu lượng phát thải, cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định tại Điều 15 và Điều 16, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 17/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:
+ Phạt tiền và phạt bổ sung đình chỉ hoạt động từ 03 đến 6 tháng (tùy theo lưu lượng xả khí thải).
+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
- Trường hợp cơ sở thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì buộc di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến vị trí phù hợp với quy hoạch và sức chịu tải của môi trường theo điểm n Điều 4 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 17/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Để có cơ sở xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng từ hoạt động gia công linh kiện điện tử nhỏ, tự phát (theo ý kiến của công dân) nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị công dân Trần Văn Nam có ý kiến, kiến nghị trực tiếp với UBND huyện Thanh Liêm để kiểm tra, lấy mẫu phân tích và đối chiếu với quy định của pháp luật để xử lý theo thẩm quyền.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5696
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Thủ tục hành chính