Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Khí thải không qua xử lý của xưởng gia đình gia công linh kiện điện tử (dây điện nung chảy) làm các hộ dân xung quanh luôn trong tình trạng có khói và mùi khét thì phải báo cho cơ quan nào để xử lý ạ?
Phan Đức Long
Thanh nghị-Thanh Liêm-Hà Nam
01/10/2021
Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đìnhh khi hoạt động sản xuất, kinh doanh phải được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nước thải, khí thải phải có công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
UBND cấp huyện có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường.
Vậy, với việc phát hiện các vi phạm về bảo vệ môi trường, công dân có thể gửi đơn đề nghị tới UBND xã, UBND huyện, Công an huyện để phối hợp xử lý.
Cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5698
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức