Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Kính gửi Sở Lao động TBXH tỉnh Hà Nam! Công ty tôi thuộc huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam. Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid nên đơn hàng của công ty không ổn định. Kế hoạch sản xuất mỗi đơn hàng khoảng 2 - 3 tuần. Khách hàng sẽ ngưng lại, sau 1 - 2 tuần mới đặt đơn hàng tiếp theo. Do đó, chúng tôi rất khó sắp xếp lao động liên tục. Trong thời gian dịch bệnh Covid chúng tôi khó có thể trả lương ngừng việc cho NLĐ. Vì vậy, chúng tôi muốn tuyển lao động ngắn hạn (dưới 1 tháng) để hoàn thành đơn hàng. Khi xong đơn hàng chúng tôi cho lao động nghỉ việc (1-2 tuần). Khi có đơn hàng tiếp theo, chúng tôi sẽ tuyển NLĐ đi làm việc tiếp. Kính mong Quý cơ quan hướng dẫn cho chúng tôi biết chúng tôi làm như vậy có vi phạm gì không? Chúng tôi phải đóng BHXH cho NLĐ không? Chúng tôi cần phải làm gì cho đúng luật? Trân trọng cảm ơn!
Nguyễn Thanh
05/10/2021
Vấn đề bạn hỏi, Sở Lao động - TBXH xin được trả lời như sau:
Căn cứ Điều 14 của Bộ Luật Lao động năm 2019 có quy định: Hình thức hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.
(Khoản 2 Điều 18: Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.
Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.
Khoản 1 Điều 145: Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây:
a) Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;
b) Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi;
c) Phải có giấy khám sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khỏe của người chưa đủ 15 tuổi phù hợp với công việc và tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong 06 tháng;
d) Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.)
Tại Khoản 1 Điều 124 Luật BHXH 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc.
Căn cứ các quy định nêu trên đề nghị bạn xem xét để thực hiện đảm bảo quy định./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5696
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Thủ tục hành chính