Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi làm việc tại một công ty Nhật trên địa bàn phường Đồng Văn, hiện tại công ty tôi có số lượng cao su thải lớn, cần được xử lý, tuy nhiên hiện công ty chưa biết xếp số lượng cao su thải này vào loại CTNH hay CTCNTT. Cao su này bị loại do không đạt tiêu chuẩn của khách hàng, chứ không bị dính bất kỳ dị vật gì, cao su thải không tiếp xúc với hóa chất gì trong quá trình sản xuất. Thêm nữa là Cao su nguyên vật liệu đã có những chứng nhận Rosh, SGS,MSDS. Vậy cao su thải của công ty tôi nên xếp vào loại chất thải gì, cần làm những thủ tục gì để xác định, mong được các anh chị có chuyên môn chỉ giúp, xin cảm ơn!
Trang Phạm
Châu Giang- Duy Tiên- Hà Nam
07/10/2021
- Theo mô tả như trên thì cao su thải phát sinh là chất thải trong quá trình sản xuất. Để xác định chính xác loại chất thải này là chất thải công nghiệp thông thường hay chất thải nguy hại, đề nghị Công ty hợp đồng với đơn vị có năng lực thực hiện lấy, phân tích mẫu chất thải này và đối chiếu với quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại để xác định ngưỡng nguy hại.
- Trường hợp kết quả phân tích mẫu chất thải vượt ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT thì chất thải trên là chất thải nguy hại; Trường hợp kết quả phân tích mẫu chất thải dưới ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT thì chất thải trên là chất thải công nghiệp thông thường.
- Trong quá trình hoạt động, đề nghị Công ty thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải theo yêu cầu tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 và báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm theo quy định tại Phụ lục VI - Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường về cơ quan quản lý theo quy định.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5696
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Thủ tục hành chính