Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Y tế
Xin hỏi, tôi đã hoàn thành 2 mũi vaccine Sputnik V tại Nga và có giấy chứng nhận tiêm chủng. Tôi cũng đã cập nhật phản ánh của mình trên trang tiêm chủng covid 19 rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa nhận được chứng nhận tiêm chủng trên app điện thoại (sổ sức khỏe điện tử). Vậy làm thế nào để tôi có thể nhận được chứng nhận tiêm chủng trên app. Xin cảm ơn các dồng chí vì đã phản hồi!
Đinh Thị Cúc
Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam
09/10/2021
Hiện nay TTCNQG đang phối hợp với A08-BCA để đưa dữ liệu tiêm chủng lên hệ thống sổ sức khỏe điện tử.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5696
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Thủ tục hành chính