Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Giao thông - Vận tải
E chào add, e muốn hỏi từ ngày 19/10 muốn đi từ Hà Nội ( vùng xanh) về Hà Nam( Bình Lục) và ngược lại thì cần thủ tục giấy tờ gì không ạ, E cảm ơn ạ.
Chu Thị Thùy
thôn 1 xã Bối Cầu huyện Bình Lục
19/10/2021
Công dân thực hiện theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời ‘‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời ‘‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
Đề nghị công dân liên hệ với UBND địa phương nơi công dân đến để được hướng dẫn cụ thể các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương đó.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5696
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Thủ tục hành chính