Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Giao thông - Vận tải
không biết xe khách liên tỉnh đi qua đường 21B đã hoạt động trở lại chưa ạ?
Từ Thị Thu Trang
thôn Đôn, xã Trịnh Xá, Tp. Phủ Lý
03/10/2021
Hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang tạm dừng hoạt động tại một số khu vực trong vùng áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ, vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Đề nghị công dân thông tin rõ địa điểm nơi cần hỏi và cụ thể là tuyến xe nào.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5698
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức