Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Y tế
Hà Nam đã bỏ giãn cách một phần từ 14/10. Trường hợp từ Hà Nội muốn về Liêm Thuận - Thanh Liêm - Hà Nam thì cần giấy tờ gì và hình thức cách ly như nào? Nếu cần thêm thông tin về vấn đề này thì có thể liên hệ số điện thoại nào? Xin cảm ơn Quý cơ quan!
Nguyễn Sỹ Thấu
Liêm Thuận - Thanh Liêm - Hà Nam
16/10/2021
Việc thực hiện cách ly như nào thì ban cần liên hệ với y tế tại nơi bạn định về và khai báo y tế để họ sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể các việc bạn cần biết.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5698
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức