Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Y tế
Tôi có thể theo dõi thông tin lịch sẽ test nhanh kháng nguyên và rt-pcr của huyện Thanh Liêm ở đâu ?
Nguyễn thị mai
Tiểu khu Kiện Khê Thanh liêm hà nam
16/10/2021
Bạn có thể đến các điểm làm test nhanh kháng nguyên SARS – CoV -2 tại các điểm trên địa bàn tỉnh khi các điểm này đủ các điều kiện làm xét nghiệm. Còn hiện tại điểm làm PCR dịch vụ hiện tại chỉ có cơ sở Bệnh viện đa khoa Hà Nội- Đồng Văn. Ngoài ra còn các đơn vị y tế thực hiện nhiệm vụ chống dịch (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh,…) Tuy nhiên để biết cụ thể bạn liên hệ với ý tế địa phương
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5698
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức