Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass3B105CEEAB8D40B980B05D1D590AD8A9>tôi có thư kiến nghị lên sở vấn đề này xin đươc ý kiến.diện tích tôi đang ở 965m mang tên tôi năm 1990 tôi vào rừng khai hoang trồng trọt để có cuộc sống.năm 2002 có dự án làm đường có ảnh hưởng đến nhà tôi thu hồi diện tích đất 54m thổ cư và 231m đất hoa màu va hai gian nhà nằm sát mép tả ly chưa thuộc vào diện đền bù tôi có kiến nghị lên chủ tịch xã là ông Ngô Trung Kỳ và địa chính xã ông Nguyễn Văn Thành và phó chủ tịch tỉnh ông Nguyễn đứ Hiển cùng ban giải phóng mặt bằng về việc lún sụt nhà ở.năm 2004 có đi khảo sát lại tôi có khai báo trưởng thôn ông Đinh Ngọc Thập đã chứng nhận cho tôi quyền sủ dụng đât là 965m được cấp sổ đỏ và nộp số tiền 1.932.000 vào quỹ xã để lấy giấy chứng nhận quyền sứ dụng đất nhưng do hoàn cảnh lúc đấy khó khăn nên tôi chưa có số tiền nộp cho xã.từ đó gia đình tôi sủ dụng tư đấy đến nay.không vi phạm về pháp luật và không tranh chấp với ai.nay có dự án làm đương 495b đi qua nhà và đất tôi bị thu hồi hoàn toàn nay xã đền bù cho nhà tôi đất ở và hoa màu là 40.000ngin đồng mét nay nhà tôi không đồng ý giá trên.nay tôi viết đơn lên kiến nghị sỏ tài nguyên môi trường giải quyết cho tôi.tôi muôn hỏi là nhà tôi như thế có dược đền bù theo đúng giá nhà nước đưa ra hay không?mấy lần xã gọi tôi sang lấy tiền nhưng tôi chưa lây tôi hỏi tại sao nhà tôi đền như vậy xã bảo đấy là đất UB nên chỉ được vậy.</div>
nguyễn van dương
01692922344
thôn bồng lạng xã thanh nghị huyện thanh liêm hà nam
09/11/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Trường hợp của ông chúng tôi đã trao đổi với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Liêm được biết. Hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm đang xem xét khiếu nại của ông để giải quyết theo quy định của phát luật đất đai

Sau khi có Quyết định giải quyết khiều nại của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm về việc khiếu nại của ông thì Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm sẻ gửi quyết định giải quyết đến ông để biết

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp