Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bác tôi đi tu và tham gia hoạt động du kích, bác tôi hy sinh.năm 1953. Khi bác tôi hy sinh thì ông bà tôi - những người sinh ra bác đều đã mất. Bằng tổ quốc ghi công gửi về địa phương nơi bác tôi tu hành và hoạt động du kích mà không gửi về cho gia đình {vì vậy trong danh sách liệt sĩ của xã đang quản lý không có tên của bác tôi}. Từ đó tới nay gia đình tôi chưa làm thủ tục thờ cúng liệt sĩ của gia đình đối với bác tôi. Nay gia đình tôi có nguyện vọng làm chế độ thờ cúng liệt sĩ của bác tôi theo chính sách của nhà nước. Xin hỏi thủ tục chúng tôi phải làm như thế nào?
Lê Văn Biện
0978164037
xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
18/04/2022
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam nhận được câu hỏi của ông trên cổng thông tin điện tử về việc giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ Lê Văn Xuân.
Sau khi xem xét nội dung câu hỏi của ông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trả lời ông như sau:
Hiện nay, Sở đang lưu trữ, quản lý hồ sơ liệt sĩ Lê Văn Xuân, nguyên quán: Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam; hy sinh ngày: 20/8/1953; Bằng Tổ quốc ghi công số ZB 4231k theo Quyết định số 181 TTg ngày 11/5/1961 của Thủ tướng Chính phủ; thân nhân chủ yếu: không có.
Do vậy, đối chiếu với thông tin liệt sĩ trên, ông có nguyện vọng giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ, đề nghị ông liên hệ với UBND xã Tiên Nội, UBND xã Khả Phong để được hướng dẫn thủ tục di chuyển hồ sơ trước khi thực hiện chế độ thờ cúng liệt sĩ.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam trân trọng trả lời ông nội dung trên./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5755
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5753
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp