Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường! Gia đình tôi có thửa đất số 188, tờ bản đồ số 17, diện tích sử dụng 227 m2, sử dụng riêng, mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước, thời hạn sử dụng 31/12/2063, nguồn gốc Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đât. Trong bản đồ quy hoạch giai đoạn 2021-2030 có thể hiện là đất ở nông thôn. Nay gia đình tôi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất trên sang đất ở. Gia đình tôi có đến gặp bộ địa chính xã thì được cán bộ địa chính trả lời rằng "thửa đất đó không nằm trong kế hoạch chuyển đổi mục đích của năm nay". Vậy kính mong sở cho tôi biết gia đình tôi có được chuyển đổi thửa đất trên không và giấy tờ, thủ tục, quy trình gia đình tôi cần hoàn thiên những gì và ở cơ quan nào ạ. XIn cảm ơn!
Nguyễn Văn Nguyện
0977181883
Thôn Vạn Đại, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân
14/04/2022
1. Về căn cứ để để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
- Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”
2. Về điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 như sau:
“1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:
a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;
b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng…”
3. Về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân: Theo quy định Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 thì thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
4. Về thành phần hồ sơ xin chuyển mục đích sử đất được quy định tại quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, bao gồm:
(1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
(3) Hóa đơn hoặc phiếu thu hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
Theo các quy định nêu trên, trường hợp thửa đất của gia đình ông có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nếu đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt, có trong danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua thì đủ điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất.
Đề nghị ông liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất để được cung cấp thông tin về các điều kiện đáp ứng đối với thửa đất mà ông có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5755
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5753
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp