Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Em xin phép hỏi chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 đã có hướng dẫn chi tiết thực hiện chưa ạ? Ngoài hồ sơ như quyết định yêu cầu em có phải nộp hợp đồng nhà photo hay phiếu tạm trú tại nơi ở trọ không ạ? Em xin cảm ơn.
Đặng Văn Chính
0867110290
21/04/2022
Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho
người lao động. Hiện nay chưa có hướng dẫn chi tiết, khi có hướng dẫn chi tiết
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thông báo tới Ủy ban nhân các huyện,
thị xã, thành phố để người sử dụng lao động, người lao động và mọi tầng lớp
Nhân dân biết đầy đủ thông tin.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5755
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5753
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp