Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Kính thưa Sở lao động và thương binh và xã hội, Tôi có việc muốn trình bày như sau: Theo như Hợp đồng lao động ký kết với Công ty, tôi có thời gian làm việc từ 08:00-17:00 (nghỉ ăn trưa 1 tiếng). Tuy nhiên do yêu cầu gấp của công việc, nên ngày 16/4/2022 tôi có làm việc từ 08:00 sáng đến 06:00 sáng ngày 17/4/2022. Và Công ty cho tôi nghỉ ngày 17/4/2022. Kính mong Quý cơ quan giải đáp giúp tôi 2 việc sau: 1. Như vậy ngày 17/4/2022 của tôi có được coi là ngày nghỉ bù cho 8 tiếng làm đêm ngày 16/4/2022 hay không? 2. Tiền lương ngày 16/4/2022 của tôi sẽ được tính như thế nào? Kinh mong Quý cơ quan trả lời cho tôi. Xin chân thành cảm ơn!
Đoàn Hảo
0912919355
Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam
22/04/2022
Vấn đề bạn hỏi, Sở Lao động - TBXH xin được trả lời như sau:
* Theo quy định tại Khoản 1 ; Khoản 2; Khoản 3; Điều 107 của Bộ luật Lao động năm 2019 về làm thêm giờ như sau:
“1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.
2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:
a) Phải được sự đồng ý của người lao động;
b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;
c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:
a) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;
b) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
c) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;
d) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yêu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyên sản xuất;
đ) Trường hợp khác do Chính phủ quy định”.
* Theo quy định tại Khoản 1; Khoản 2 ; Khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:
“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.”
Như vậy, với trường hợp của bạn thì bạn phải căn cứ vào thời giờ làm việc bình thường của bạn để xác định thời gian nào là thời gian làm thêm giờ, ngoài thời gian làm việc bình thường bạn sẽ được hưởng tiền lương làm thêm giờ tương ứng và phải được tính theo quy định nêu trên./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5755
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5753
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp