Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường! Gia đình tôi có một thửa đất số 47 tờ bản đồ số 21 , bên cạnh thửa là một mảnh đất ruộng mà ngày xưa vẫn gọi là đất 1-15, địa chỉ ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân ,tỉnh Hà Nam , nguồn gốc Nhà Nước giao đất không thu tiền sử dụng đất , nhưng khi nhà nước cấp lại đất nông nghiệp năm 2014 , gia đình chúng tôi không có giấy tờ về mảnh đất này . Nay gia đình tôi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất trên sang đất ở. Gia đình tôi có đến gặp bộ địa chính xã thì được cán bộ địa chính trả lời rằng "thửa đất đó không nằm trong kế hoạch chuyển đổi mục đích của năm nay". Vậy kính mong sở cho tôi biết gia đình tôi có được chuyển đổi thửa đất trên không và giấy tờ, thủ tục, quy trình gia đình tôi cần hoàn thiên những gì và ở cơ quan nào ạ. Xin cảm ơn!
Bùi Thị Hoa
0967488041
47 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội
01/05/2022
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam trả lời bà như sau:
1. Về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”
2. Về điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 như sau:
“1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:
a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;
b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng…”
3. Về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân: Theo quy định Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 thì thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
4. Về thành phần hồ sơ xin chuyển mục đích sử đất được quy định tại Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, bao gồm:
(1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
(3) Hóa đơn hoặc phiếu thu hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
Theo các quy định của pháp luật đất đai nêu trên, trường hợp gia đình bà có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở (đất phi nông nghiệp) thì phải lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất và vị trí, diện tích khu đất xin chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện như: phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; có trong danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa được HĐND tỉnh thông qua,...
Để có thông tin cụ thể về thửa đất, đề nghị bà liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lý Nhân để được cung cấp thông tin về các điều kiện đáp ứng đối với thửa đất mà bà có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và hướng dẫn lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định./.


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5755
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5753
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp