Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cho tôi hỏi dự án khu nhà ở liêm thuận có bị chuyển sang đấu giá đất không xin cảm ơn
Nguyễn văn Mạnh
035816238
Thôn Đồng tập xã La sơn Bình lục hà nam
02/05/2022
Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Mạnh

Ngày 03 tháng 5 năm 2022, phòng Giao đất, định giá đất – Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được câu hỏi điện tử của ông Nguyễn Văn Mạnh tại thôn Đồng Lập, xã La Sơn, huyện Bình Lục (địa chỉ mail: manhnguyenvan854@gmail.com) với nội dung như sau: “Cho tôi hỏi dự án khu nhà ở Liêm Thuận có bị chuyển sang đấu giá đất không? Xin cảm ơn”.
Qua nghiên cứu, phòng Giao đất, định giá đất có ý kiến trả lời nội dung hỏi của ông Nguyễn Văn Mạnh như sau:
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở tại xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm đã được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận tại Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 26/11/2018.
Đến thời điểm hiện nay, không có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đấu giá đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở tại xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm.
Trên đây là ý kiến của phòng Giao đất, định giá đất./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5755
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5753
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp