Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cho tôi được hỏi, đất của Cửa hàng bách hóa Đồng Văn thuộc Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam. Hiện nay đất được cho tư nhân thuê dài hạn khoảng 30 năm. Cho tôi được hỏi là đất này có được xây dựng nhà 2 tầng để buôn bán và cho thuê không, nếu xây dựng được thì cần những thủ tục gì?
Nguyễn Tấn Dũng
0913731586
Phường Đồng Văn, TX Duy Tiên, Hà Nam
02/05/2022
Kính gửi: Ông Nguyễn Tấn Dũng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Tấn Dũng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên ngày 04/5/2022 qua Cổng thông tin điện tử.
Nội dung ông hỏi: “đất của Cửa hàng bách hóa Đồng Văn thuộc phường Đồng Văn thị xã Duy Tiên. Hiện nay đất được cho tư nhân thuê dài hạn khoảng 30 năm. Cho tôi được hỏi đất này có được xây dựng nhà 2 tầng để buôn bán và cho thuê không, nếu xây dựng được thì cần những thủ tục gì?”.
Qua nghiên cứu câu hỏi của ông Dũng, Sở Tài nguyên và Môi trường phúc đáp như sau:
Đối với vị trí đất của Cửa hàng bách hóa Đồng Văn thuộc phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên được UBND tỉnh Hà Nam cho Công ty Cổ phần Thương mại Duy Tiên thuê đất tại Hợp đồng số 106/HĐTĐ ngày 31/12/2008 để sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại; thời hạn thuê đất đến hết ngày 15/10/2043. UBND tỉnh không cho “tư nhân thuê dài hạn khoảng 30 năm” theo như ông phản ánh.
Công ty Cổ phần Thương mại Đồng Văn là chủ sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất theo hợp đồng nêu trên do đó việc đầu tư, xây dựng công trình trên đất của doanh nghiệp được thuê đất thực hiện theo dự án đầu tư được chấp thuận.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5755
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5753
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp