Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Bao giờ có lịch thi tuyển giáo viên ạ Nếu có thì xem ở đâu ạ
Khuất Thị Mây
0896554809
22/04/2022
Đề nghị bạn nghiên cứu văn bản số 1038/UBND-NC ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022 để biết nội dung chi tiết
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5755
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5753
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp