Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Ở hà nam có lịch thi tuyển giáo hiên chưa ạ
Khuất Thị Mây
0896554809
21/04/2022
Thời gian, các bước thực hiện được quy định tại văn bản số 1038/UBND-NC ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022. Đề nghị bạn nghiên cứu nội dung văn bản để biết nội dung chi tiết

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5755
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5753
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp