Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường : gia đình tôi có một thửa đất nằm cạnh đường DH04 , địa chỉ tại thôn Quan Nhân xã Đạo Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. Tên chủ hộ sử dụng là Nguyễn Văn Khoa , thuộc hộ giao trái thẩm quyền năm 1994, tiền sử dụng đất gia đình tôi đã nộp đầy đủ , năm 2003 theo kế hoạch 566 của UBND tỉnh Hà Nam gia đình tôi không đồng ý cấp bìa đỏ do quy hoạch đường vào làm mất diện tích của gia đình tôi nên xã đưa vào diện tích để lại chưa cấp . Nay gia đình tôi đề nghị cấp theo diện tích đã trừ quy hoạch nhưng cán bộ xã báo cán bộ văn phòng đăng kí đất đai không về đo đạc vì diện tích ở cột diện tích được cấp giấy để trống không có gì nên không cấp được Như vậy là thửa đất của gia đình tôi không được capa bìa đỏ là đúng hay sai . Xin cảm ơn !
Nguyễn Văn Cương
0889110236
Thôn Quan Nhân xã Đạo Lý huyện Lý Nhân Hà Nam
14/05/2022
Trả lời
Nội dung ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau.
Sau khi nhận được câu hỏi của ông, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Nam, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lý Nhân tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh hồ sơ tiếp nhận đo đạc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Lý Nhân. Qua kết quả kiểm tra đến thời điểm hiện tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lý Nhân không tìm thấy bất kỳ thông tin nào có liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Khoa hoặc ông Nguyễn Văn Cương nộp hồ sơ đề nghị đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông theo phương án 566 đã được phê duyệt. Căn cứ Khoản 2, Điều 60, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 qui định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai có quy định về nộp hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về đất đai; đề nghị ông Nguyễn Văn Khoa nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị đo đạc cấp GCNQSD đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Lý Nhân hoặc liên hệ UBND xã Đạo Lý để được giải quyết./.Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp