Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Nhật tại KCN Hòa Mạc kinh doanh về lĩnh vực sản xuất và gia công in ấn bao bì đã được cấp giấy phép đầu tư thay đổi lần 4 vào tháng 03.2022 với nội dung thay đổi tăng vốn góp. Em xin phép hỏi Sở đầu tư về thủ tục giấy tờ chuẩn bị đối với thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi tăng vốn góp. Em xin chân thành cảm ơn.
Đoàn Thanh Bình
035879756
06/05/2022
Mời bạn qua phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dấn chi tiết

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp