Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Kim Bảng
Anh chị cho em hỏi với ạ, không có chỉ tiêu chi tiết từng trường ạ, để sau còn theo dõi tỷ lệ chọi ạ, Và trong phiếu đăng ký dự tuyển có "Đơn vị dự tuyển" mục này em phải ghi như nào nếu không có chỉ tiêu cụ thể của các trường mà chỉ có chỉ tiêu chung của toàn huyện ạ
Nguyễn Thành Hà
0335322183
21/05/2022
UBND huyện trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Nội dung câu hỏi của bạn không có nội dung rõ ràng là bạn muốn hỏi chỉ tiêu chi tiết từng trường nào? Vì vậy UBND huyện không trả lời cụ thể cho bạn được.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp