Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường! Gia đình tôi có một thửa đất số 47 tờ bản đồ số 21 , bên cạnh thửa là một mảnh đất ruộng mà ngày xưa vẫn gọi là đất 1-15, địa chỉ ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân ,tỉnh Hà Nam , nguồn gốc Nhà Nước giao đất không thu tiền sử dụng đất , nhưng khi nhà nước cấp lại đất nông nghiệp năm 2014 , gia đình chúng tôi không có giấy tờ về mảnh đất này . Nay gia đình tôi có nhu cầu xin cấp lại sổ hồng đất nông nghiệp do năm cấp đổi gia đình tôi chưa được trả sổ. Vậy kính mong sở cho tôi biết gia đình tôi xin cấp lại sổ được không và giấy tờ, thủ tục, quy trình gia đình tôi cần hoàn thiên những gì và ở cơ quan nào ạ. Xin cảm ơn!
Bùi Thị Hoa
0967488041
47 nguyễn tuân thanh xuân trung thanh xuân Hà Nội
01/06/2022
Trả lời
Nội dung bà hỏi chưa thể hiện rõ gia đình bà từ thời điểm được nhà nước giao đất theo tiêu chuẩn 115 đến nay trải qua các thời kỳ đã được cấp giấy chứng nhận hay chưa, đối chiếu với các quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chúng tôi xin trả lời như sau:
1. Trường hợp thứ nhất: Gia đình bà kể từ thời điểm được giao đất theo tiêu chuẩn 115 đến nay trải qua các thời kỳ mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai có hướng dẫn về “Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất”.
2. Trường hợp thứ hai: Gia đình bà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tiêu chuẩn 115 nay có nhu cầu cấp đổi. Căn cứ Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai có hướng dẫn về “Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng”. Tại Khoản 2, Điều 60, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 qui định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai có quy định về nộp hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về đất đai. Đề nghị bà Bùi Thị Hoa liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lý Nhân hoặc liên hệ UBND xã Đạo Lý để được hướng dẫn giải quyết./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp