Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi là hộ dân sinh sống tại đường Nguyễn Thượng Hiền, TDP đông hải, duy hải, duy tiên, hà nam, (Khu đô thị Đồng văn xanh). ở gần khu vực chúng tôi sinh sống đang tồn tại hộ nuôi nhôt dê để thịt dần với số lượng nhốt khoảng 30- 50 con. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 trong luật chăn nuôi ngày 19/11/2018 quy định rõ: “Cấm chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.” Theo nghị quyết số 24/2021/NQ- HĐND tỉnh hà nam và quyết định số 47/2021 /QĐ – UBND tỉnh Hà Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 về việc quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi. Chúng tôi xin hỏi: việc hộ dân nuôi nhốt, tập kết dê, lợn…đang gây ô nhiễm môi trường để thịt dần như vậy có được phép tập kết nuôi nhốt để thịt dần nữa hay không? - Nếu không được phép thì có chế tài nào để ngăn không cho hộ đó nuôi nhốt, tập kết gây ô nhiễm nữa hay không? - Nếu được phép thì có chế tài nào để hộ đó không gây ô nhiễm môi trường không?
Nguyễn Văn Biển
0392858385
Đường Nguyễn Thượng Hiền, TDP Đông Hải, Duy Hải, Duy tiên, Hà Nam
27/06/2022
Nội dung này Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:
1. Căn cứ Khoản 1, Điều 12 Luật chăn nuôi năm 2018 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi bao gồm: “chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường” và Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định: “khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bao gồm các khu đô thị nằm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị”. Như vậy, việc hộ dân nuôi nhốt, tập kết dê, lợn... đang gây ô nhiễm môi trường để thịt dần (như câu hỏi đã nêu) là vi phạm quy định của Luật chăn nuôi 2018.
2. Về chế tài xử lý việc chăn nuôi trong khu dân cư, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị công dân Nguyễn Văn Biển có ý kiến, kiến nghị trực tiếp với UBND phường Duy Hải, UBND thị xã Duy Tiên để được hướng dẫn chi tiết theo thẩm quyền quản lý nhà nước về chăn nuôi theo quy định tại Khoản 2, 3, Điều 80 Luật Chăn nuôi năm 2018.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5779
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5777
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp