Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi ó nhận chuyển nhượng lô đất số: 348 thuốc phân lô PL16, thuộc khu đô thị Châu sơn, Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý-Hà nam. Hiện nay đã hoàn thành cấp sổ đỏ (Do ủy quyền cho phòng công chúng số 1). Vậy muốn tra cứu thông tin chính xác, lô đất, sỏ đỏ, tên người đứng tên trên sổ, phải tra như thế nào và tra Online (Trên mạng) tại địa chỉ nào ??? Kính đề nghị quý cở quan chỉ rõ thông tin và cách tra cứu giúp với ạ. Nếu quý cơ quan có thể tra và trả lời chính xác, xin quý cơ quan trả lời ngay với ạ .
Vũ Việt Triều
0978442238
163A, Tổ 9C, Trung Liệt, Đống Đa, hà nội
02/07/2022
Theo nội dung câu hỏi của ông, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ý kiến như sau:
1. Việc tra cứu thông tin chính xác, lô đất, sổ đỏ, tên người đứng tên trên sổ
Theo quy định tại Điều 11 và Điều 15 Thông tư số 34/2014/TT - BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường
“Điều 11. Khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
3. Việc khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu được thực hiện theo các quy định của pháp luật.
…”
“Điều 15. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai
1. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ
địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.”
Đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Phủ Lý để được hướng dẫn, cung cấp thông tin cụ thể đối với thửa đất ông đề nghị tra cứu.
2. Về tra cứu Online
Hiện nay tỉnh Hà Nam đang trong quá trình thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho nên việc tra cứu thông tin Online như đề nghị của ông là chưa thực hiện được.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5779
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5777
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp