Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi Sở Tài Nguyên và Môi Trường. Năm 2009 tôi có nhận chuyển nhượng phần đất của 3 hộ gia đình được bồi thường ở khu vực Châu Giang- huyện (nay là thị xã) Duy Tiên, đất bồi thường theo diện thu hồi để xây dựng KCN Hòa Mạc (còn gọi là đất 7%). Theo hiểu biết của tôi, đất này sẽ được địa phương cấp xã xem xét để đưa phương án xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hỗ trợ 7%, sau đó sẽ tiến hành các thủ tục khác để cấp GCN. Nhưng tính đến nay đã là 12 năm, gia đình tôi vẫn chưa thấy cán bộ địa phương thông báo đã được đưa vào phương án xử lý nói trên để tiến hành các thủ tục tiếp theo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trả lời giúp tôi vấn đề việc cấp GCNQSDĐ của đất 7% bị trì trệ, chưa được xem xét xử lí như trên thuộc thẩm quyền của cơ quan nào? Khi có vấn đề thắc mắc thì tôi cần hỏi ai? Và trách nhiệm của các cán bộ và quy trình của cán bộ làm thủ tục cấp GCNQSDĐ đất 7% cho công dân nói trên được quy định tại văn bản nào? Trân trọng ./.
Nguyễn Nhật Linh
0359265343
07/07/2022
Nội dung trả lời ông (bà) Nguyễn Nhật Linh như sau:
1. Về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: “2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”
Như vậy trường hợp của ông (bà) đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hỗ trợ 7% thuộc thẩm quyền của UBND thị xã Duy Tiên.
2. Trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian thực hiện, nơi nộp hồ sơ được quy định tại Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. Quyết định này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của thị xã Duy Tiên và của sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam.
Theo câu hỏi của ông (bà) thì không cụ thể các thông tin về thủ tục, giấy tờ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Để có cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề nghị của ông (bà), đề nghị ông (bà) thu thập các giấy tờ có liên quan đến đất đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ và liên hệ với UBND phường Châu Giang hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Duy Tiên để được hướng dẫn cụ thể việc hoàn thiện hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy định.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5851
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5848
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp