Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nuôi Thủy Sản Sang đất ở thì cho tôi hỏi là ở Thành Phố Phủ Lý cụ thể là phường Lam Hạ nơi tôi ở đã có chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa ạ?
Lê Thị Oanh
0943341543
Quỳnh Chân - Lam Hạ - Phủ Lý - Hà Nam
04/07/2022
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam trả lời bà như sau:
1. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất:
Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai thì trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp (đất nuôi trồng thuỷ sản) sang đất ở thuộc trường hợp phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
2. Về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”
3. Về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
Theo quy định Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
4. Về thành phần hồ sơ xin chuyển mục đích sử đất:
Theo quy định tại Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, thành phần hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:
(1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
(3) Hóa đơn hoặc phiếu thu hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu sử dụng vào đất trồng lúa).
Theo các quy định của pháp luật đất đai nêu trên, trường hợp gia đình bà có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thuỷ sản sang đất ở thì phải lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất (thành phần hồ sơ như mục 4 nêu trên); vị trí, diện tích khu đất xin chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo đủ căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý để được UBND thành phố Phủ Lý xem xét, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5779
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5777
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp