Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tôi là nhân viên hợp đồng trong cơ sở giáo dục từ năm 2005, đến năm 2008 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, đến năm 2020 thì thành phố Phủ Lý, Hà Nam có thông báo chấm dứt hợp đồng 68 và hướng dẫn các trường học ký tiếp hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, (hợp đồng 1 tháng một lần, đến 3 tháng một lần) đến tháng 5/2022 thì UBND thành phố Phủ Lý thông báo chấm dứt các hình thức hợp đồng. Người lao động trở thành người mất việc làm. Thật bất công cho người lao động (Tính đến thời điểm này tôi đã hợp đồng được 17 năm). Xin cho hỏi như vậy đúng hay sai? Và tôi có được hưởng trợ cấp gì sau khi bị mất việc làm?
Trần Văn Tiền
0789157269
Liêm Chung, Phủ Lý
14/08/2022
Căn cứ nội dung hỏi của công dân; đối chiếu chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Lao động TB và XH thì nội dung công dân hỏi liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nộ vụ.
Đề nghị công dân liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn giải quyết./.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5797
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5795
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp