Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
hiện tại mẹ tôi đang không có đất ở và đang ở tạm tại ngôi nhà nhỏ xây trên mảnh đất nông nghiệp diện tích 120m từ năm 1996 và hiện tại chỗ ở đã không được an toàn vì đã cũ và hỏng.tôi muốn hỏi thời điểm này có chính sách nào giúp mẹ tôi có thể chuyển đổi mảnh đất đang sinh sống sang đất ở được không
Đỗ Văn Bình
0967240628
Đại Cương/Kim Bảng/Hà Nam
21/08/2022
Nội dung trả lời như sau:
- Theo quy định tại Điều 6 Luật Đất đai 2013 Nguyên tắc sử dụng đất quy định như sau:
“1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất
2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.
3. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan."
- Hành vi không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 12 Luật Đất đai 2013.
- Việc xem xét, công nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở không có tranh chấp quyền sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và căn cứ vào thời điểm bắt đầu sử dụng đất.
- Về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân: Theo quy định Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 thì thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
Đề nghị ông liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất để được cung cấp thông tin về thửa đất, điều kiện và hướng dẫn thực hiện./.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5797
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5795
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp