Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi làm thủ tục tách thửa, do có cháu tôi biết về thủ tục tách thửa tên nhung nên có nhờ ủy quyền làm giúp hồ sơ. nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lý nhân có giấy hẹn ngày 21/7/2022 ngày trả 4/8/2022 nhưng đến nay vẫn chưa về đo, tôi được biết là các hộ dưới lý nhân mỗi khi làm thủ tục chuyển nhượng, tách thửa đều mất 20-50 triệu mà phải nhờ cán bộ trên văn phòng làm mới làm được. người dân chúng tôi không làm được. nay tôi đã quá hạn quá lâu xin hỏi trách nhiệm quản lý thiệt hại người dân bị trên ai chịu trách nhiệm. sở có bao che cho việc làm tiêu cực các cấn bộ trên không? tôi rất bức xúc có người hướng dẫn giúp đề nghị mong được kiểm tra công việc làm tiêu cực trên. giúp người dân lý nhân đã nghèo lại bị chặt chém nặng quá. cán bộ có lương nhưng làm lấy vừa tiền thôi chúng tôi còn chịu được bôi trơn. kính mong sở giúp đỡ. ngày 30/8/2022 tôi đã gọi lãnh đạo VPDK sở rồi, mong sở giúp đỡ dân nghèo
Vũ Hữu Trọng
0968105688
30/08/2022
Ngay khi nhận được câu hỏi của công dân Vũ Hữu Trọng trên cổng thông tinh điện tử, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo đơn vị có chức năng rà soát nội dung đề nghị của công dân theo quy định. Qua kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lý Nhân đang xử lý và những hồ sơ Chi nhánh VPĐK huyện Lý Nhân đã xử lý và đang quản lý, lưu trữ không có hồ sơ nào xin đăng ký tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất đứng tên ông Vũ Hữu Trọng như công dân đã phản ánh, kiến nghị. Ngoài ra, cán bộ của Sở khi liên hệ với công dân theo số điện thoại công dân cung cấp thì không phải là số điện thoại của ông Vũ Hữu Trọng.
Trong lãnh đạo, điều hành, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường luôn luôn chỉ đạo, quán triệt yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai thực nghiêm các quy định về việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của UBND huyện, thành phố, thị xã. Khi người dân nhận kết quả thì có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu công dân nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định tại Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Dịch vụ công theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá cung cấp dịch vụ công và người dân còn phải hoàn thành việc nộp nghĩa vụ tài chính như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ khi thực hiện đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Ngoài các nghĩa vụ nêu trên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã không được phép thu bất kỳ khoản nào khác.
Tuy nhiên, đối với thông tin phản ánh tiêu cực của công chức, viên chức và nhân viên thuộc Sở khi thi hành nhiệm vụ, đề nghị công dân khi phản ánh cần khách quan, trung thực, có chứng cứ và chịu trách nhiệm về việc phản ánh của mình. Khi có đủ căn cứ, Sở sẽ xử lý nghiêm khắc theo thẩm quyền đối với cán bộ vi phạm.


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5932
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5919
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp