Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
<span style="color:#000000;">Xin chào quý cơ quan, tôi có 1 số đơn hàng </span> <a href="https://yensaoxuatkhaudimy.com/"><span style="color:#000000;">yến sào xuất khẩu đi Mỹ</span></a> <span style="color:#000000;">, xin hỏi quý cơ quan về các thủ tục xuất khẩu tôi có thể liên hệ đơn vị nào để hỏi thêm ạ.</span>
Lê Bảo Ngọc
0902765899
80 Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam
09/09/2022
Vấn đề bạn hỏi, bạn có thể đến Chi cục Hải quan Hà Nam (đường 42) phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam để được hướng dẫn cụ thể.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5797
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5795
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp