Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Nhà tôi có thửa đất được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2006. Nhưng đến nay ông hàng xóm nhà tôi có xây dựng nhà trên đất đã gắn liền với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà tôi. UBND xã có về đo đạc và kiểm tra nhưng phía UBND xã cùng gia đình ông hàng xóm nhà tôi đang nói là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện cấp là sai, và liên tục gây sức ép để nhà tôi nhường số diện tích đất mà nhà hàng xóm đã xây nhà lấn chiếm và không chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền xử lý. Đối với trường hợp như vậy tôi phải làm gì tiếp theo để đảm bảo quyền lợi của gia đình tôi
Lại Mạnh Huấn
0989497886
Thôn 3, xóm Bói Thượng , xã Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
19/09/2022
Câu hỏi của ông Lại Mạnh Huấn: Phòng Tài nguyên trả lời như sau:
Nội dung câu hỏi của ông Huấn, do thông tin cung cấp chưa cụ thể, đề nghị ông Huấn thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung hỏi và làm việc trực tiếp với UBND xã Thanh Phong, các phòng ban chuyên môn để được hướng dẫn giải quyết chi tiết, đảm bảo quyền lợi của gia đình.
Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5797
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5795
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp