Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Giao thông - Vận tải
Xin hỏi Sở đã có kế hoạch làm nút giao đường 68m vào cao tốc cầu rẽ ninh bình đoạn km441 tại địa phận liêm sơn chưa?
Nguyễn thị hạnh
0987570578
Liêm túc thanh liêm
04/11/2022
Nút giao đường 68m vào cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại địa phận Liêm Sơn thuộc Tuyến đường kết nối từ QL.1 giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với đường QL.21, QL.21B, đường nối hai cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Hà Nội – Ninh Bình; kết nối hai di tích quốc gia đặc biệt là dền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 08/12/2021.
Ngày 21/01/2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 193/UBND-GTXD giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án. Hiện nay dã lập xong hồ sơ dự án, đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định làm cơ sở triển khai thực hiện.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp