Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Xin hỏi các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, theo tôi được biết tại huyện mình có dự án ( Nhà ở đô thị tại Thị Trấn Tân Thanh) do công ty Bảo Chung làm hạ tầng đã lâu rồi sao chưa thấy huyện bàn giao mặt bằng và công ty chưa thấy làm. Xin các đ/c cho biết
Nguyễn Văn Bình
0912567246
Thanh Bình Thanh Liêm
22/11/2022
Sau khi nghiên cứu câu hỏi của công dân Nguyễn Văn Bình, xã Thanh Bình (nay là thị trấn Tân Thanh), phòng Kinh tế và Hạ tầng có ý kiến trả lời như sau:
- Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT09.22) được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 14/4/2021; Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 05/4/2022. Nhà đầu tư sau khi tổ chức được lựa chọn là liên danh Công ty Cổ phần Bảo Chung và công ty Cổ phần Đồng Tâm (công ty Bảo Chung đứng đầu liên danh).
- Hiện nay nhà đầu tư (Liên danh nhà thầu) đang tiến hành triển khai các thủ tục về đầu tư, triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai công tác thu hồi đất GPMB phục vụ dự án. Đối với dự án trên do có diện tích thu hồi đất trồng lúa lớn hơn 10ha. Nên theo quy định dự án phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi mục đích đất trồng lúa.
Do đó đến nay dự án trên chưa thực hiện được công tác thu hồi đất. Sau khi thực hiện xong thủ tục thu hồi đất, GPMB và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, nhà đầu tư sẽ được giao đất để tiến hành triển khai thi công dự án theo đúng quy định.
Cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp