Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
xin sở trả lời giúp: Trường hợp Ông A là người khuyết tật đặc biệt nặng, bà B (vợ ông A) là người khuyết tật nặng (tâm thần) nuôi con dưới 36 tháng. cả 2 vợ chồng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, và trợ cấp nuôi con dưới 36 tháng.. Cháu C là con ông A và bà B người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. xin hỏi trong trường hợp này người chăm sóc cháu A có thể giao cho ông D (ông nội) chăm sóc nuôi dưỡng được không (ông D đang nhận chăm sóc nuôi dưỡng ông A). Và ông D được nhận số tiền là bao nhiêu?
nguyễn thị tuyết
0986604868
24/10/2022
Tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 20 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có nêu:
“2. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng thấp nhất cho mỗi đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định này bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng theo quy định sau đây:
c) Hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng mỗi một người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hệ số một (1,0).
d) Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc với hệ số được quy định như sau:
- Hệ số 1,5 đối với trường hợp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng mỗi một người khuyết tật đặc biệt nặng;
- Hệ số 2,5 đối với trường hợp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng mỗi một trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng.”
Như vậy, đối chiếu với quy định trên, người chăm sóc cháu C (Nội dung câu hỏi bà Tuyết lại ghi cháu A, nhưng logic thì phải là cháu C con ông A) có thể giao cho ông D (ông nội) chăm sóc nuôi dưỡng. Mức hưởng cụ thể đề nghị bà liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân cấp xã (gặp cán bộ Lao động - TBXH) nơi cư trú để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp