Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Chào các đồng chí cán bộ ạ! Cháu/Em muốn hỏi về tình hình phát sinh chất thải, số liệu thống kê khối lượng chất thải năm 2022 ở huyện Kim Bảng và tại các địa bàn trong huyện. Khối lượng được vận chuyển đến nhà máy xử lý, cụ thể hơn là khối lượng chất thải theo từng quý, từng phân loại ạ.
Phan Thị Hậu
0866036970
Xóm 3 xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng
11/12/2022
Thanh tra Sở đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam trả lời bà Phan Thị Hậu như sau:
Hiện nay, UBND huyện Kim Bảng trực tiếp quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Về nội dung đề nghị cung cấp về số liệu thống kê chất thải sinh hoạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị bà Phan Thị Hậu liên hệ trực tiếp với UBND huyện Kim Bảng (phòng Tài nguyên và Môi trường) để được cung cấp đầy đủ, chính xác về số liệu chất thải phát sinh trên địa bàn huyện Kim Bảng.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5980
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5966
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp