Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Giao thông - Vận tải
Đổi GPLX mô tô A1 vô thời hạn cần giấy khám sức khỏe không và đổi tại đâu
Nguyễn H Thoư
0973026914
TP Phủ Lý, Hà Nam
19/12/2022
- Theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ khi đổi GPLX mô tô hạng A1 không cần giấy khám sức khỏe của người lái xe
- Công dân có thể làm thủ tục đổi GPLX tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT của các tỉnh trên toàn quốc ) hoặc đổi GPLX trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Tỉnh Hà Nam thực hiện đổi GPLX trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nam (Số 7, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) hoặc đổi GPLX trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.hanam.gov.vn) ./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp