Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phương án, mức bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án (bao gồm cả tài sản gắn liền với vườn ao chuồng: cây cối, ao, công trình xây dựng, lắp đặt...): Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối QL.38B đến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Đoạn đường ĐT.491 đến đường nối 2 cao tốc, qua KCN Thái Hà)?
Nguyễn Thị Hà
0963432890
17/12/2022
Trả lời:
Theo quy định tại Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam:
“Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo từng dự án cụ thể để giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư”;
“… Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư…”;
Do đó đối với Phương án, mức bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án (bao gồm cả tài sản gắn liền với vườn ao chuồng: cây cối, ao, công trình xây dựng, lắp đặt...): Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối QL.38B đến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Đoạn đường ĐT.491 đến đường nối 2 cao tốc, qua KCN Thái Hà) đề nghị Bà Nguyễn Thị Hà (số điện thoại 0963432890) liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân để được cung cấp thông tin./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5960
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5946
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp