Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Công ty không chốt trả sổ bảo hiểm cho người lao động đã nghỉ làm tại công ty. Tôi có làm việc tại công ty nhựa kiên an địa chỉ cụm công nghiệp kim bình và làm đơn thôi việc hết ngày 30/9/2022 chấm dứt hợp đồng làm việc tại công ty kiên an, trong thời gian tháng 10 và tháng 11 năm 2022 tôi có đề nghị công ty chốt trả sổ bảo hiểm cho tôi và xin giấy quyết định thôi việc tại công ty nhưng công ty trả lời sổ bảo hiểm bên bảo hiểm tỉnh chưa trả về công ty, tôi có qua trụ sở bảo hiểm tỉnh tra cứu thì được thông báo chưa có văn bản hay thông báo về việc dừng và chốt sổ từ công ty và thông báo công ty mới đóng bảo hiểm cho tôi tới tháng 8 năm 2022,như vậy công ty chưa đóng tháng 9 cho ng lao động, và ỳ ạch trong quá trình chốt trả sổ cho người lao động, tôi có gọi điện nhưng bên công ty cứ trả lời quanh co và đổ cho bên bảo hiểm chưa trả sổ, vậy tôi phải làm sao?
Nguyễn Văn Dũng
0944560054
Mạnh tiến xã kim bình thành phố phủ lý tỉnh hà nam
29/11/2022
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến trả lời bạn như sau.
- Theo Khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt như sau:
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:
a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;
b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.
- Theo Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định trách nhiệm người sử dụng lao động như sau:
1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.
2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.
3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.
4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.
5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
6. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.
7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.
8. Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này.
Căn cứ các quy định nêu trên đề nghị Bạn liên hệ trực tiếp với người sử dụng lao động công ty và tổ chức Công đoàn của công ty để đảm bảo quyền lợi của Bạn.
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp