Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
tôi có thửa đất tại thôn 1 xã phù vân thửa số 363 tờ PL11 xã Phù vân, do lưu hồ sơ không cẩn thận nên bị mất giấy, nay muốn làm thủ tục làm lại sổ nhưng đi đến xã , 1 cửa thành phố xin khai thác thông tin đều không có. xin hỏi giờ tôi muốn làm lại sổ thì đi đâu xin lại thông tin giấy chứng nhận và thủ tục như thế nào? xin được hướng dẫn, trận trọng cảm ơn
phạm văn nguyệt
0915132866
04/01/2023
Nội dung câu hỏi của ông là thủ tục thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai. Đối chiếu với quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam xin trả lời ông cụ thể như sau:
1. Về văn bản đề nghị khai thác dữ liệu đất đai được quy định tại Điều 11 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
“Điều 11. Khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
3. Việc khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu được thực hiện theo các quy định của pháp luật.”
2. Về cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai được quy định tại Điều 15 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
“Điều 15. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai
1. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.
Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.”
Như vậy ông có thể đề nghị UBND xã Phù Vân hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Phủ Lý để được cung cấp dữ liệu đất đai theo quy định.
Trân trọng!

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5822
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5820
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp