Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Nhà tôi sử dụng đất từ thời ông cha để lại, từ trước đến nay vẫn sử dụng bình thường, từ năm 2012 đến nay gia đình nhà tôi chuyển vào TP. HCM sinh sống, mỗi năm mẹ tôi chỉ về quê 1-2 tháng, cách đây 1 tháng có dự án làm đường nông thôn, nhà bên cạnh tự nhiên khiếu kiện đòi lấn sang đất nhà tôi 2m từ, do sổ đất nhà tôi vẫn còn từ năm 2006 chưa cấp sổ mới, nhà bên họ ở nhà thường xuyên và có người quen ở tài nguyên môi trường tỉnh nên đã tự ý ra sổ mới mà không có ký mốc ranh với nhà tôi. Cách đây 1 tuần ở huyện cho người về đo đạc nhưng cũng không kêu nhà tôi, mẹ tôi có chạy ra hỏi họ cứ chỉ cắm mốc rồi đi luôn, không có bất cứ 1 văn bản nào chứng mình rằng họ từ huyện đến, hỏi việc trên có đúng hay không, chúng tôi phải làm thế nào để đòi quyền lợi cho người yếu thế. Việc cấp dưới bên tài nguyên môi trường quyền cách sẽ bị sử lý ra sao.
Hà Thị Vui
0937287557
21/02/2023
Kính gửi: Bà Hà Thị Vui
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được câu hỏi của bà trên cổng thông tin điện tử ngày 21/02/2023. Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của bà, Sở Tài nguyên và Môi trường thấy: Nội dung bà hỏi không rõ ràng, cụ thể nên Sở Tài nguyên và Môi trường không nắm bắt được nội dung bà cần hỏi để trả lời và hướng dẫn bà được.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin để bà được biết.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5835
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5833
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp