Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Em có mảnh đất ruộng diện tích ghi trên sổ là 160m hạn đến 2055 . giờ em muốn chuyển đổi lên đất lâu dài hạn liệu có được không ặ . em cũng không biết đất của em có thuộc vào dự án hay không và em phải kiểm tra như thế nào là đất thu hồi và quy hoạch và dự án
Trần đăng việt anh
0358770000
Thôn 1 hòa hậu lý nhân hà nam
20/02/2023
Trả lời:
Với nội dung câu hỏi của công dân như trên (không kèm theo hồ sơ tài liệu chi tiết liên quan đến thửa đất) Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời công dân như sau:
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai 2013 đã nêu rõ các trường hợp, điều kiện và thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.
Pháp luật quy định cụ thể như sau:
Trong trường hợp này bạn có mong muốn chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, Điểm d Khoản 1 Điều 57 Chương 5 Luật đất đai 2013 và Khoản 4 Điều 95 Chương 7 Luật đất đai 2013 nêu rõ: Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất…
Theo đó để biết thông tin chi tiết, cụ thể mảnh đất ruộng của mình có nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp) hay không đề nghị công dân liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Hòa Hậu (cơ quan có thẩm quyền giải quyết) để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5835
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5833
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp