Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Giao thông - Vận tải
Xin hỏi sở GTVT đoạn đường xuân thành 68m từ phố cà đi liêm sơn huyện thanh liêm mùa này rất bụi ảnh hưởng đến các hộ dân ven đường. Xin hỏi sở có kế hoạch đầu tư đổ mặt đường cho đỡ bụi không? Xin cảm ơn
Hoàng Văn Hùng
0912468357
Thanh tâm - thanh liêm
05/01/2023
Qua tìm hiểu, đoạn tuyến công dân Hoàng Văn Hùng hỏi là tuyến đường ĐT.495B thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ dân cư miền núi xã Thanh Nguyên, Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm (ĐT.495B) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.
Dự án thi công từ năm 2011-2015, do nguồn vốn bố trí cho dự án gặp nhiều khó khăn, từ năm 2016 đến nay tạm dừng thi công (chỉ thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tưới tiêu đảm bảo sản xuất nông nghiệp). Ngày 14/7/2022, UBND tỉnh đã có văn bản số 1787/UBND-GTXD về việc dừng thực hiện vĩnh viễn (kết thúc) Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ dân cư miền núi xã Thanh Nguyên, Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm (ĐT.495B).
Để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phục vụ đi lại của nhân dân; trên cơ sở các Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, số 09/NQ-HĐND ngày 20/4/2022, số 33/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của HĐND về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; ngày 19/01/2023, UBND tỉnh đã có quyết định số 147/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với đường QL21A, QL21B, đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối hai di tích Quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định). Trong đó có đoạn tuyến mà công dân kiến nghị.
Sau khi dự án được phê duyệt, hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án) đang triển khai các thủ tục đầu tư để triển khai thi công công trình. Theo báo cáo của Ban QLDA ĐTXD tỉnh, dự án dự kiến sẽ khởi công vào 30/6/2023.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5835
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5833
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp