Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Cho tôi hỏi thửa đất số 148, tờ bản đồ số Pl21 địa chỉ thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh liêm, tỉnh Hà Nam . Với thửa đất nêu trên thì nhà nước đã thu hồi một phần diện tích để làm đường quốc lộ 1A lần nào chưa ? Tôi xin cảm ơn !
Nguyễn Văn Xuân
0982720709
Thôn Lác Nội , Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam
24/03/2023
Năm 2010 thực hiện sự chỉ đạo UBND huyện Thanh Liêm, UBDN xã Thanh Hương phối hợp với Ban GPMB, BT, HT & TĐC huyện Thanh Liêm tiến hành kiểm kê, thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Phủ Lý – Cầu Đoan Vỹ (qua địa phận xã Thanh Hương quản lý). Tại thửa đất số 148 tờ bản đồ PL21 thôn Lác Nội không bị thu hồi đất để thực hiện dự án.
Cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5932
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5919
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp