Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi mua ô đất ở khu River silk city hà nam PK3 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, khi nào tôi mới được cấp sổ đỏ? Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O còn vướng vấn đề pháp lý gì chưa được giải quyết cho việc cấp sổ đỏ cho nhà đầu tư?
Cồ Thị Dung
0972820996
31/03/2023
1. Quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.
Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 15 năm 2014 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) quy định điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền, bao gồm:
“a) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;
b) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);
c) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại khoản 2 Điều này;
d) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở.”


2. Về đất đai đối với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City tại phường Liêm Chính, Lam Hạ, xã Liêm Tuyền, Tiên Hải thành phố Phủ Lý được UBND tỉnh Hà Nam cho phép đầu tư tại quyết định số 876a/QĐ-UBND ngày 29/6/2012, Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O là chủ đầu tư dự án. Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là: 1.262.725 m2. Trong đó Khu phía Nam thuộc khu đô thị mới River Silk City (phân kỳ II, III) có diện tích là: 310.921 m² (theo quyết định số 2046/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 08/11/2018 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu phía Nam thuộc khu đô thị mới River Silk City).
Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O đã được UBND tỉnh Hà Nam giao 301.059,47m² đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City và giao 95.159,9 m2 đất ở theo hình thức có thu tiền sử dụng đất tại khu đất dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 95 GCNQSD đất cho chủ đầu tư với thời hạn sử dụng đất đến ngày 28/10/2063; người nhận quyền sử dụng đất ở, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.
3. Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các thửa đất được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền tại dự án.
Ngày 1/4/2020 Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O được Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho phép được chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 69 thửa đất với diện tích 76.067,4 m2 trong tổng số 89.665,6 m2 đất Công ty đã được cấp GCN quyền sử dụng đất. Đối với các thửa đất được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở thì khi hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Phủ Lý.
Theo câu hỏi của bà Cồ Thị Dung thì bà là người đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City của công ty cổ phần tập đoàn C.E.O. Nếu thửa đất bà nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong số các thửa đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị chuyển nhượng mà có đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà khi đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Đối với diện tích đất ở còn lại của dự án chủ đầu tư dự án chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở khi đã áp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 15 năm 2014 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) hoặc được bán nhà ở khi đã xây dựng xong công trình nhà ở theo quy hoạch chi tiết xây dựng (đối với các lô đất phải xây dựng nhà) và được Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra, thông báo đủ điều kiện chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc bán nhà ở tại dự án.
Vì vậy đề nghị Bà liên hệ với Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O để được biết lô đất bà nhận chuyển nhượng của Công cổ phần tập đoàn C.E.O đã đảm bảo đủ điều kiện chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà chưa.
Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của bà Cồ Thị Dung.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5932
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5919
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp